Spolupráce s nadací Plaváček

Spolupráce s nadačním fondem Juraje Jakubiska PLAVÁČEK

 

Dlouhodobá spolupráce v rámci výběrového řízení v oboru výtvarno pro talentované děti ze slabší sociální vrstvy pro nadaci Plaváček. Konané ve Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara.

Budoucí umělci si vždy užili příjemný den plný kreslení a malování, odborná porota se podívala pod tužky a štětce svých potencionálních kolegů.

Odbornou porotu tvořili již tradičně pánové Juraj Jakubisko a Kristián Kodet, ze správní a dozorčí rady naší nadace, paní Eva Hoserová a letos prvně i pan ředitel „Hollarky“ pan Bohuslav Gemrot.

Celkem se výběrového řízení zúčastnilo 13 dětí z celé ČR a nově i ze Slovenska. Ti úspěšní dle hodnocení poroty vždy získávají dotace na studium daného uměleckého oboru. 

http://plavacek.sluzby.cz/

Vyjádření Profesora Klivara

Umění Evy Hoserové

 

                         Zvláštním případem v celé tvorbě je figura.

Člověk je postaven mimo čas a prostor. Je to jakýsi druh rituálních postav. Tajemné a přesto skutečné se zrodily z fantasie umělce. Tyto obrazy prostupuje mystika sémantické struktury barvy a poetika tvaru. Barevnou strukturou se dostává tato tvorba do kontextu současného moderního umění. Ženy v těchto obrazech  jsou estetickými objekty. Dešifrování poselství obrazu je mnohoznačné a subjektivní. Všechny motivy mají základ v reálném motivu, ale malba jej osvobozuje od popisu. Přetržitost a nepřetržitost zde nalezly svůj výraz a uzavřely se do věčnosti lidské existence.

 

                        Slohové východisko tkví opět v oblasti imaginativního umění. Zde je nutno hledat původ prostoru a také struktur. Stále častěji interpretuje autorka náhodné, improvizované konfigurace tak, že vidí jejich vnitřní impulsy. Ani při maximálním uvolnění nechce připustit křeč podvědomí. Obrysová a siluetová objemovost se prohlubuje do nové dimenze. Zde je smysl umělecké tvorby malíře – konstruovat svůj ideální svět a vytvářet iluzi harmonie. Můžeme zde hovořit o magické expresi zhuštěného snu.

 

                        Lidská hlava předimenzovaná k proporcím figury, diagonála a kruh jako kompoziční principy, stylizované reálné objekty chápané jako abstrakce a někdy pozvednuté na úroveň znaku – to vše je začleněno jedno v druhé. Pocitová škála zahrnuje polohy lyrické a dramatické. Protiklad absolutního pozadí a figury podporuje údernost zkratky.

 

                       Symboly se v obrazech Evy Hoserové často stávají alegoriemi, jež neponechávají nic zahaleného v neproniknutelné tajemství. Tento symbolismus vyznačují některé rysy, které nesou charakteristické znaky naší doby a zároveň jedinečné osobnosti.

V portrétech barva slouží k dosažení iluzionistických efektů a jako symbol duchovních hodnot. Mezi vznikem námětu a malířským provedením vzniká časová mezera.

 

                       Divákovi otvírá autorka vskutku nový svět variací, které lze interpretovat podle osobních zkušeností každého z nás.

                                                         Prof. Dr. Miroslav Klivar

                                       Academia internazionale II Convivio, Italy

Byl to osud Evy Hoserové (1978) narodit se v Praze, městě kultury a umění. Eva má nevšední původ, který ji obdaroval vášní, jiskrou, temperamentem, až výbušností evropského jihu (matka z jedné poloviny Bulharka a z druhé poloviny řecká Makedonka), tak i důrazným smyslem pro detail, pracovitost a hlavně lásku ke kráse a umění s kořeny středu a severu Evropy (otec Čech s částí německé krve). Vyrůstala v Praze na Vinohradech, kde byla po celé své mládí nevyhnutelně konfrontována s osobnostmi české kulturní scény. Toto a dále velká láska její matky k umění, vedlo k tomu, že od roku 1985 navštěvovala po dalších pět let Lidovou školu umění – obor přípravné výtvarné studium. Díky tomuto studiu se jednoznačně vymezil její zájem v oboru umělecké tvorby, kdy jednoznačně dala přednost kresbou perem, tužkou, tuhou a v současné době převážně olejomalba.

Vzhledem k tomu, že její tvorba zaznamenává úspěch mezi mnoha přáteli a známými, jsou její obrazy tudíž velmi rychle rozdány či prodány. Tato zkušenost ji vedla k pevnému rozhodnutí upřednostnit tuto aktivitu před doposud praktikovaným oborem marketingu.

Eva se tedy nyní již plně věnuje své největší vášni. Kráse, umění, malbě. Její obrazy jsou dotvářeny vášní. Tato emotivní stránka je doprovázena smyslem pro detail.

Základním malířským prvkem těchto obrazů jsou v naprosté většině lidé. A jak sama autorka říká „ Lidé jsou pro mě nevyčerpatelným zdrojem poznání, lásky, zklamání a naděje – zkrátka života jako takového.“ Lidé, kteří ji inspirují, vyvolávají vášně a emoce které pak Eva svým osobitým způsobem předává nám všem.

Eva, jako jediná žena měla možnost okusit kouzlo ráje před tím, než z něj byla vyhnána. Umění Evy Hoserové v sobě nese spousty pocitů, radosti a krásy, které z něj nepochybně pocházejí. Nahlédněte do něj i vy …

Přejeme vám příjemný zážitek!